آقای غلامعلی عابدی
 رئیس هیئت مدیره

نام :غلامعلی
نام خانوادگی : عابدی
تاریخ تولد :1333
محل تولد : نهبندان
تحصیلات : لیسانس حقوق قضایی

سوابق اجرایی:
نماینده حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه در دوره ششم مجلس
مشاور ارشد حقوقی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
تلفن مستقیم دفتر : 05632328505

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986