آقای سید محمد دستگردی
دبیر هیئت مدیره

 


 

     

       
نام : سید محمد
نام خانوادگی: دستگردی
تاریخ تولد : 1359
محل تولد : بیرجند

سوابق اجرایی :
مدیر عامل موسسه خدمات درمانی میلاد 3 بیرجند از سال 1399 تا کنون
عضو هیأت مدیره موسسه خدمات درمانی میلاد 3 بیرجند از سال 1399 تا کنون
قائم مقام مدیرعامل موسسه خدمات درمانی میلاد 3 بیرجند از سال 1398 تا 1399
دبیر هیات مدیره موسسه خدمات درمانی میلاد 3 بیرجند از سال 1398 تا 1399
مدیر برنامه ریزی و توسعه موسسه خدمات درمانی میلاد 3 بیرجند از سال 1395 تا 1398
رئیس حراست موسسه خدمات درمانی میلاد3 بیرجند از سال 1395 تا کنون
نماینده مدیریت درمان استان خراسان جنوبی در حوزه استاندارسازی از سال 1392 تا 1398
مسئول امنیت فناوری اطلاعات مدیریت درمان استان خراسان جنوبی از سال 1392 تا 1398
مسئول بهبود کیفیت حاکمیت بالینی و اعتباربخشی بیمارستان شهید دکتر رحیمی بیرجند از سال 1387 تا 1393
کارمند نمونه استان خراسان جنوبی در سال 1391 و 1396
کسب رتبه دوم کشوری در آزمون مدیران آینده سازمان تامین اجتماعی در سال 1398
کسب رتبه اول کشوری در آزمون مدیران آینده سازمان تامین اجتماعی در سال 1399 

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986