بیمارستان میلاد > درباره میلاد > تیم رهبری و مدیریت

 

 

آقای دکتر مسعود رضا موحد دانش
مدیرعامل

خانم سمانه کفاش زاده
قائم مقام مدیرعامل

 

 

 

خانم  سعیده شاه بیکی
مدیرخدمات پرستاری

آقای ایمان سلطانی
سوپروایزر بالینی

آقای جواد مودی

مسئول امور مالی

خانم زهرا فیضی
مسئول امور اداری

 

 

خانم مریم حسنی
مسئول دفتر بهبود کیفیت

خانم صدیقه طاقتی
مسئول ایمنی بیمار

 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986