بیمارستان میلاد > درباره میلاد > شورای پزشکی

 

 

 

 

 

آقای دکتر احمدرضا خزاعی
متخصص طب اورژانس

خانم دکتر متین هاشمی شاهرودی
متخصص بیهوشی

خانم دکتر فهیمه سادات جعفری
متخصص زنان و زایمان

 

 

 

 

 

خانم سعیده شاه بیکی
دبیر شورا

 

 

 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986