بیمارستان میلاد > درباره میلاد > شورای پزشکی

 

 

 

آقای دکتر بهرام گرمرودی نژاد رستمی
متخصص داخلی

آقای دکتر احمدرضا خزاعی
متخصص طب اورژانس

خانم دکتر متین هاشمی شاهرودی
متخصص بیهوشی

خانم دکتر فهیمه سادات جعفری
متخصص زنان و زایمان

 

 

 

آقای دکتر رضا خیاط
 متخصص جراحی عمومی

خانم سعیده شاه بیکی
دبیر شورا

 

 

 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986