بخش CCU  با 10 عدد تخت فعال با حضور 3 پزشک متخصص قلب در این مر کز فعال می باشد

مراقبت از بیماران قلبی ریوی از جمله سکته قلبی ، نارسایی قلبی ، آریتمی های قلبی و ....از جمله وظایف این بخش می باشد .خدمت رسانی به بیماران عزیز در اسرع وقت با همراهی پزشک معالج و زمان ارائه خدمات به صورت 24 ساعت شبانه روز می باشد.

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986