بخش NICU  بیمارستان میلاد دارای 9 عدد تخت فعال می باشد که شامل 5 عدد تخت احیاء و 4 عدد تخت فتوتراپی است .

این بخش با دارا بودن تجهیزات کامل جهت بستری نوزادان بد حال و دارا بودن اتاق ایزوله مخصوص نوزادان نارس و انکوباتور ،همچنین دارای اتاق فتوتراپی و تسهیلات رفاهی برای مادران از جمله اتاق استراحت مجزا و استفاده از شیردوش برقی و سایر امکانات آماده خدمت رسانی می باشد.تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986