آزمایشگاه بیمارستان میلاد یکی از مجهزترین آزمایشگاه های استان می باشد در این واحدکلیه آزمایشات تشخیص طبی مورد نیاز بیماران شامل تست های بیوشیمی، سرولوژی، هماتولوژی، میکروب شناسی، آنالیز ادرار، انگل شناسی، هورمون شناسی و پاتولوژی در این واحد ارائه می گردد.

این آزمایشگاه  درشیفت عصر و شب ، برای بیماران اورژانسی خدمات مورد نیاز را ارائه می دهد.
 

 

 

مسئول فنی آزمایشگاه : جناب آقای دکتر اصحاب یمین

ایمیل مسئول فنی : ashab.reza@gmail.com

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986