بخش دیالیز این مرکز دارای 6 تخت مجهز و دستگاه های دیالیز و تصفیه آب به روز دنیا می باشد. همچنین این واحد خدمات تخصصی تغذیه برای بیماران کلیوی را ارائه می دهد.

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986