برنامه پزشکان عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) به شرح ذیل می باشد:
 
توجه : پزشکان عمومی همه روزه و 24 ساعت شبانه روز در درمانگاه و اورژانس بیمارستان فعالیت دارند .
 
 

 

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986