برنامه پزشکان متخصص بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) به شرح ذیل می باشد.
 
 
توجه : لطفا قبل از اقدام به گرفتن نوبت ، با توجه به برنامه از حضور دکتر مورد نظر اطمینان حاصل بفرمایید.
 
 
 

 

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986