بیمارستان میلاد > راهنمای مراجعین > راهنمای پذیرش

پذیرش بیماران سرپایی همه روزه و 24 ساعت شبانه روز انجام می پذیرد.
 
بیماران سرپایی که از قبل نوبت پزشک متخصص گرفته اند با توجه به نوبت دکتر مورد نظر و ساعتی که سیستم نوبت دهی اعلام کرده به قسمت درمانگاه بیمارستان مراجعه نموده بقیه بیماران قبل از  مراجعه به دکتر به قسمت تریاژ بیمارستان رفته و بعد از معاینه اولیه توسط پرستار قسمت تریاژ و ارائه شرح حال بیمار ، پرستار قسمت تریاژ راهنمایی لازم برای اینکه بیمار به پزشک اورژانس یا پزشک درمانگاه مراجعه کند به بیمار می دهد .
 
توجه: بیماران سرپایی قبل از مراجعه به بیمارستان از همراه داشتن دفترچه ، اعتبار دفترچه و استحقاق درمان دفترچه اطمینان حاصل بفرمایند تا در روند پذیرش توسط همکاران خللی ایجاد و باعث معطلی خود بیمار و بقیه بیماران نگردد.
توجه : حتما بیماران از دفترچه خود استفاده نمایند و از دادن دفترچه و استفاده از آن توسط دیگران جداٌ خودداری شود و در صورت مشاهده نیروهای پذیرش بیمارستان دفترچه به سوپروایزر وقت تحویل داده شده و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
توجه : اگر در هنگام پذیرش با ازداحام جمعیت مواجه شدید برای تسریع در انجام پذیرش توسط همکاران محترم،  لطفا دفترچه خود را در نوبت قرار داده و با حفظ آرامش و صبر روی صندلی های تعببیه شده نشسته و اجازه دهید همکاران پذیرش به ترتیب نوبت کار خود را با سرعت بیشتر و به نحو احسنت انجام دهند.

 
 
پذیرش بیماران بستری با توجه به دستور بستری پزشک مورد نظر در تاریخ مقرراعلام توسط پزشک در قسمت پذیرش بستری وسط سالن همکف انجام می پذیرد.
 
در هنگام مراجعه به بیمارستان حتما به نکات زیر توجه فرمایید :
 
1- بیماران بستری که قرار هست عمل شوند حتما قبل از مراجعه ، به پزشک متخصص بیهوشی مراجعه و برگه مشاوره را همراه داشته باشند.
 
2- قبل از مراجعه به بیمارستان حتما از همراه داشتن دفترچه ، اعتبار دفترچه و استحقاق دفترچه اطمینان لازم کسب شود تا در روند پذیرش اختلالی ایجاد نگردد

 

 
3- بیمارانی که قصد انجام عمل های مربوط به زنان  از قبیل زایمان ، کورتاژتشخیصی ، کورتاژسقط ، نمونه برداری و...... حتما و حتما حضور و شناسایی همسر توسط نیروهای پذیرش (حتما کارت شناسایی همسر بیمار به همراه داشته باشد) الزامی می باشد . در غیر اینصورت روند پذیرش بیمار با اختلال مواجه می گردد.
 
4- اگر دستور بستری بیمار در شیفت شب می باشد لطفا هرچه زودتر از ساعت اولیه (8شب) به بیمارستان مراجعه گردد تا از ازدحام جمعیت در ساعات پایانی و معطلی زیاد بیماران بستری کاسته شود.
 
5- لطفا در صورت ازداحام جمعیت صبر و آرامش خود را حفظ کرده تا همکاران پذیرش هرچه زودتر به روند پذیرش بیماران اقدام بورزند.
 
6- بیمارانی که قرار هست زایمان انجام دهند یا عمل خاصی روی آنها انجام بپذیرد حتما یک کپی از اخرین سنوگرافی و آزمایش به همراه داشته باشند.
 
 
 
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986