بیمارستان میلاد > اعتباربخشی > رسالت سازمانارائه خدمات درمانی تشخیصی ایمن ، با کیفیت و اثربخش به منظور ارتقاء سلامت کلیه بیمه شدگان تأمین اجتماعی و مشتریان در راستای نیل به اهداف عالیه سازمان تأمین اجتماعی در منطقه شرق کشور می باشد. این مؤسسه با تکیه بر سرمایه های انسانی به عنوان مهمترین مزیت راهبردی ، مشتری محوری ، نوآوری در ارائه خدمات و بهره مندی از تجهیزات مدرن ، خود را متعهد به پاسخگویی و انجام بهنگام تعهدات قانونی به ذینفعان و صیانت از منابع سازمان می داند.تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986