بیمارستان میلاد > اعتباربخشی > چشم انداز سازمان
ما برآنیم با استفاده از تجهیزات مدرن و بروز و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات ،ضمن جلب اعتماد بیمه شدگان ، انتخاب برتر از نظر بیماران جهت ارائه خدمات سلامت دراستان خراسان جنوبی و شرق کشور باشیم.


.
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986