بیمارستان میلاد > اعتباربخشی > اهداف کلان سازمان

اهداف کلان مؤسسه :

 ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات با تأکید بر ایمنی بیمار
پیشگیری و ارتقاء سلامت مراجعین و بهبود شاخص های زندگی سالم
ارتقاء مستمر رضایت مندی مراجعین و کارکنان با حفظ کرامت انسانی
توسعه آموزش و مهارت آموزی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986