نوبت دهی پزشکان عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) به صورت حضوری با مراجعه به درمانگاه یا اورژانس صورت می گیرد.

پزشکان عمومی در این بیمارستان به صورت سه شیفت در شیفتهای صبح، عصر و شب حضور دارند و آماده خدمت رسانی به بیماران محترم می باشند.

 توجه : داروخانه در این بیمارستان به صورت شبانه روزی نمی باشد و ساعت کاری آنها از ساعت 7 صبح الی 11 شب می باشد لذا مراجعه کنندگان گرامی  هنگام مراجعه به بیمارستان در شیفت شب برنامه ریزی های لازم را انجام دهید .
تلفن گویا : 3121
نوبت دهی تلفنی : 31066
آدرس : خراسان جنوبی ، بیرجند ، انتهای بلوار صنعت و معدن ، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
کدپستی : 9719857986